Finansiering

Flexleasing

Med en flexleasing aftale via BilGruppen, sikres du en lavere afskrivning på køretøjet, end ved traditionel ejerskab, hvor hele registreringsafgiften skal betales ved købet af køretøjet.

Ved flex leasing betales kun en procentdel, af den fulde registreringsafgift per måned køretøjet skal være indregistreret i Danmark.

Det betyder i praksis, at i stedet for at betale f.eks. 1 million kroner i afgift på et køretøj, så betaler man kun en procentdel af afgiften per måned i den periode leasingkontrakten løber.

Det betyder også, at man f.eks. kan vælge at køre cabriolet om sommeren og firhjulstrækker om vinteren, ligesom at motorcykler og autocampere er meget lukrative at flex lease, da de ofte kun benyttes i sommerhalvåret, derved opnås en stor besparelse i afskrevet afgift på leasing kontra fuld afgift.

Periodisk registreringsafgift:

Den månedlige flex afgift fastsættes af SKAT ud fra den beregnede fulde registreringsafgift for det specifikke køretøj ved leasingkontraktens indgåelse.

  • For køretøjer, der er 0 til 3 måneder gamle, betales 2% af den beregnede afgift per påbegyndt måned.
  • For køretøjer, der er fra 3 til 36 måneder gamle, betales 1% af den beregnede afgift per påbegyndt måned.
  • For køretøjer, der er over 36 måneder gamle, betales 0,5% af den beregnede afgift per påbegyndt måned.

Derudover betales en forrentning af den udstående afgift til SKAT, der justeres to gange årligt – henholdsvis den 1/1 og den 1/7.

 

Afskrivning og likviditet

En yderligere fordel ved en flex leasing aftale er, at køretøjet efter leasingaftalens udløb kan sælges uden afgift, og at man derfor i praksis har hele verden som markedsplads og ikke nødvendigvis kun det danske bilmarked.

Med andre ord – større køberklientel og lavere afskrivning.

Forlængelse eller nytegning

Kunden har mulighed for at forlænge eller nytegne en flex leasing aftale, der blot skal orienteres BilGruppen senest 14 dage inden kontraktudløb.

En forlængelse medfører, at den eksisterende tidligere fastsatte afgift forlænges for en ny periode, og hvor der betales det samme i afgift per måned som i den foregående periode.

En nytegning medfører en ny vurdering af køretøjet, hvor SKAT fastsætter registreringsafgiften ud fra køretøjets aktuelle handelsværdi på det nye pågældende tidspunkt.

Det betyder et lavere nyt udgangspunkt for registreringsafgiften og deraf lavere ydelse for den nye periode, men hvor man så afskriver den flex afgift, der er betalt for den foregående periode.

Som bruger af køretøjet, sørger du selv for betaling af brændstof, forsikring, service, vedligeholdelse og den grønne afgift på bilen, der naturligvis leveres med almindelige danske nummerplader – medmindre andet er aftalt.

Har du spørgsmål eller vil have en beregning på leasing af et køretøj så kontakt os endelig.